Zorgcontract vanuit het perspectief van de zorgverlener

Verzekeraars proberen de kosten die zij aan ggz besteden te beperken door zorgcontracten af te sluiten met zorgverleners. De beoogde kostenbeperking wordt gerealiseerd door :

 • het aantal consulten per jaar per zorgverlener te beperken (omzetplafond);
 • de te vergoeden tarieven te beperken tot een percentage van de maximumtarieven die door de overheid zijn bepaald.
 • niet alle behandelingen te vergoeden, bijvoorbeeld door het aantal behandelingen per techniek te beperken;
 • het invoeren van administratieve procedures;

De nadelige gevolgen voor de zorgverlener zijn dat deze:

 • voor elke zorgverzekering een ander (soms ellenlang) contract moet begrijpen, goedkeuren en naleven;
 • minder indirecte tijd over houdt per cliënt, hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit;
 • is beperkt om ten behoeve van de cliënt professioneel maatwerk te leveren;
 • minder cliënten kan behandelen waardoor de wachtlijsten toenemen;
 • minder professionele voldoening ervaart.

De nadelige gevolgen voor de cliënt zijn:

 • Langere wachtlijsten
 • Minder kwaliteit of langere duur/hogere kosten van het behandeltraject

In deze brief beschrijft de Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) dat er geen aanwijzingen zijn dat de zorgkosten per cliënt lager zijn als er sprake is van (de huidige vorm van) gecontracteerde zorg en geeft argumenten voor het tegendeel.

Zo lang de huidige nadelen niet worden opgelost kies ik er voor geen contracten met zorgverzekeringen af te sluiten. Alleen op deze wijze kan ik de professionele zorgkwaliteit leveren waarvan ik vindt dat de klant die verdient en behoudt ik mijn motivatie om mijn beroep uit te blijven oefenen.