Werkwijze

Mijn doel is dat jij je veilig voelt, dat jij zelf bepaalt wat je wilt bereiken, dat jij de dingen doet waarvan jij voelt dat ze jou het beste helpen en in het tempo dat jijzelf bepaalt. Mijn rol hierbij is die van spiegel, uitlegger en spelleider bij de oefeningen die je zou kunnen doen om beter te gaan voelen wat je voelt en om bewust te worden van je ingesleten patronen waardoor je hier meer invloed op krijgt. Het volgende stappenplan is hierop gericht.

INHOUD

19 augustus 2023

Aanmelding

Nadat ik je aanmelding heb ontvangen neem ik contact met je op. Ik zal dan met je bespreken of ik je hulpvraag in principe kan beantwoorden en of jij bij mij aan het juiste adres bent. Mocht dit niet zo zijn, dan denk ik graag met je mee waar je wel terecht zou kunnen. Ik vertel je ook dat je bij de eerste afspraak het volgende mee moet nemen:

  • als je je facturen wilt declareren bij je zorgverzekering:
    • een verwijsbrief van je huisarts naar de basis-ggz. Als je bericht hebt gekregen dat je huisarts de verwijzing al aan mij heeft doorgestuurd, dan hoef je de verwijzing niet mee te nemen.
    • je verzekeringsbewijs
  • je legitimatiebewijs met je BSN-code.

Voorlichting

Bij het eerste consult vraag ik je gegevens en begin ik met je goed voor te lichten. Je kunt je hierop voorbereiden door vooraf kennis te nemen van de cliëntenfolder, de Toelichting Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Dit spaart tijd van het eerste consult. Pas als je hebt ingestemd met hetgeen we hebben besproken en vastgelegd in het document Aanmeldingsgegevens, kunnen we door met de volgende stap. Dan begint onze behandelingsovereenkomst.

Onderzoek

Nadat je goed bent voorgelicht voeren we een gesprek (intake) waarin we samen in kaart brengen wat je hulpvraag is, welke hulpmogelijkheden er zijn en welke doelen je wilt stellen. Aan het eind stel ik een intakeverslag op en neem jij de beslissing of je in behandeling wilt gaan.

Behandeling

Tijdens de behandeling voeren we de acties uit die horen bij het behandelplan. Regelmatig evalueren we de voortgang, en als het nodig is stellen we het behandelplan bij. Dit is uitgewerkt op pagina Stappenplan zorg. Aan het eind maak ik een eindverslag.

Nazorg en coaching

Voor het bestendigen van je leerproces kan het nodig zijn dat we op gezette tijden contact blijven houden om je actuele ervaringen te bespreken, of oefeningen te herhalen. Dit is een vorm van coaching.

Bij werkgerelateerde problematiek en bij expat-problematiek is er vaak sprake van training en coaching en niet van therapie. Dat vereist een eigen aanpak. Vanuit mijn ervaring kan ik je een aantal mogelijkheden aanreiken en kunnen we samen de aanpak bepalen die het beste past bij jouw omstandigheden en behoefte.