Change to English

1 oktober 2023

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Nadat ik je aanmelding heb ontvangen neem ik contact met je op om een afspraak te maken voor een een telefonisch kennismakingsgesprek van ca 10 minuten. Het is handig als je voorafgaande aan dit gesprek:

 1. het document Voorlichting bij kennismakingsgesprek leest waarin staat wat mijn werkwijze is, wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou verwacht. Dingen die je niet begrijpt kan ik toelichten tijdens het kennismakingsgesprek.
 2. het formulier Aanmeldingsovereenkomst uitprint en hierin jouw gegevens invult. Lukt dit niet niet dan vullen we het formulier samen in, zo nodig bij de aanvang van het eerste consult. (Zorg wel dat je de in te vullen gegevens bij je hebt.)
Meenemen naar 1e consult

Meenemen naar 1e consult

Het is essentieel dat je het volgende meeneemt naar het eerste consult:

 1. Bovengenoemde Aanmeldingsovereenkomst, of in ieder geval de gegevens die hierop moeten worden ingevuld;
 2. een legitimatiebewijs;
 3. je BSN-code (Dit staat op je Nederlandse legitimatiebewijs of op een verklaring van de burgerlijke stand.)
 4. als je wilt dat je zorgverzekering (een deel van) je kosten vergoed:
  • een verwijsbrief van je huisarts naar de basis-ggz. (Als je bericht hebt gekregen dat je huisarts de verwijzing al aan mij heeft doorgestuurd, dan hoef je de verwijzing niet mee te nemen.) Als je huisarts niet weet wat er in de verwijsbrief moet staan, kijk dan hier;
  • je zorgverzekeringsbewijs;
Intake

Intake

Bij het begin van het eerste consult controleer ik de gegevens die je hebt meegebracht en vraag ik je de ingevulde Aanmeldingsovereenkomst te ondertekenen. Mocht je nog vragen hebben, dan beantwoord ik die natuurlijk eerst. Ik vraag je of je hulp nodig hebt bij het installeren van Microsoft Teams en we testen of we samen kunnen chatten, videobellen en documenten kunnen delen.

Vervolgens voeren we een gesprek waarin we samen in kaart brengen wat je hulpvraag is en welke hulpmogelijkheden er zijn en hoeveel tijd ik denk dat er nodig is. Deze onderzoeksfase duurt meestal 1 of 2 consulten.

Aan het eind van dit onderzoek schrijf ik voor je op wat we hebben besproken, zodat je dit nog eens rustig kunt nalezen. Vervolgens neem jij de beslissing of je bij mij in behandeling wilt gaan.

Behandeling

Behandeling

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig de voortgang, en als het nodig is stellen we het behandelplan bij. Meestal duurt deze fase 1- 10 consulten. Bij het einde van de behandeling maak ik voor jou een eindverslag waarin je kun je nalezen hoe de behandeling is verlopen. Zie verder Stappenplan zorg.

Nazorg en coaching

Nazorg en coaching

Voor het bestendigen van je leerproces kan het nodig zijn dat we op gezette tijden contact blijven houden om je actuele ervaringen te bespreken, of oefeningen te herhalen. Dit is een vorm van coaching.

Bij werkgerelateerde problematiek en bij expat-problematiek is er vaak sprake van training en coaching en niet van therapie. Dat vereist een eigen aanpak. Vanuit mijn ervaring kan ik je een aantal mogelijkheden aanreiken en kunnen we samen de aanpak bepalen die het beste past bij jouw omstandigheden en behoefte.

Terugkoppeling huisarts

Terugkoppeling huisarts

Ik informeer de huisarts in ieder geval als ik je in in behandeling neem (na de intake), en als het behandeltraject wordt afgesloten. Hieraan voorafgaande bespreek ik met je wat jij wilt dat ik terugrapporteer, zie terugrapportage verwijzer. Mocht je langere tijd uit contact gaan dan rapporteer ik dit ook – zonder je toestemming af te wachten.

Cliënt-dossier

Cliënt-dossier

Het cliënt-dossier wordt in gezamenlijk overleg opgesteld en zorgt zo dat jij als cliënt en ik als behandelaar een gemeenschappelijk beeld hebben van het voorgenomen en uitgevoerde behandeltraject. Het cliënt-dossier bestaat tenminste uit de volgende met de client besproken en gedeelde informatie:

 • De Voorlichting bij het kennismakingsgesprek (alleen de link naar website);
 • De ondertekende Aanmeldingsovereenkomst met initiële afspraken,;
 • De vastgestelde Diagnose en behandelovereenkomst met afspraken voor tijdens de behandeling; deze afspraken kunnen tijdens het behandeltraject en in onderling overleg worden aangepast, hetgeen wordt aangetekend in het elektronische patiënten dossier (EPD); en
 • Het vastgestelde Eindverslag behandeltraject.
 • Overige informatie zoals brieven van/aan je verwijzer.
Doe een verzoek om je dossier te laten vernietigen…

Om je dossier te laten vernietigen, download en onderteken het document Verzoek om dossier te vernietigen en stuur dit naar me op.

Mijn doel is dat jij je veilig voelt, dat jij zelf bepaalt wat je wilt bereiken, dat jij de dingen doet waarvan jij voelt dat ze jou het beste helpen en in het tempo dat jijzelf bepaalt. Mijn rol hierbij is die van spiegel, uitlegger en spelleider bij de oefeningen die je zou kunnen doen om beter te gaan voelen wat je voelt en om bewust te worden van je ingesleten patronen waardoor je hier meer invloed op krijgt.

Het Stappenplan zorg beschrijft in detail mijn werkwijze. Hierboven staan de hoofdlijnen.