INFORMATIE VOOR VERWIJZERS 

15 augustus 2023

Elevator pitch

 • na 15 jaar ervaring in gb-ggz, s-ggz en specialistische revalidatie, in 2023 aan de slag als zelfstandige
 • geen wachtlijst
 • verzekerde zorg en onverzekerde zorg voor 18+
 • gb-ggz, stress, re-integratie, expat
 • Nederlands, Engels, Kroatisch
 • geen contract met zorgverzekeraars

INHOUD

 1. Algemeen
 2. Instemming
 3. Mijn behandelaanbod
 4. Acceptatiecriteria

1. Algemeen

De huidige gz-psycholoog kan zwaardere gevallen behandelen dan vroeger de eerstelijnspsycholoog, zie de basis-ggz profielen.

Bij zorg waarvoor de bedrijfsarts als bevoegd verwijzer optreedt volg ik, voor zover van toepassing, dezelfde regels als voor de huisarts; lees in het volgende dus ook bedrijfsarts voor huisarts.

2. Instemming

Indien u een client naar mij (door)verwijst dan verwacht ik dat u instemt met de landelijke samenwerkinsafspraken tussen psychologen en huisartsen, zoals deze zijn uitgewerkt op pagina Samenwerkingsafspraken verwijzers.

3. Mijn behandelaanbod

Ik bied vooral kortdurende behandeling (1-15 gesprekken), met inzet van evidence based behandelmethoden en technieken aan voor personen van 18 jaar en ouder, met matig ernstige psychische klachten en stoornissen (gb-ggz). Ik bied ook ondersteuning bij werkproblematiek zoals stress, re-integratie, en expat-problematiek. Voor de therapieën en technieken waarin ik ben gespecialiseerd, zie hier. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van het type polis vergoed de zorgverzekering behandelingen die onder verzekerde zorg vallen geheel of gedeeltelijk.

4. Acceptatiecriteria

Tijdens de intake bepaal ik of er exclusiecriteria zijn waardoor ik cliënt niet in behandeling wil of mag nemen. Als ik cliënt niet aanneem zal ik dit aan u melden en meedenken over een oplossing.

Ik neem cliënt in ieder geval niet in behandeling als er tijdens de intake blijkt dat er sprake is van:

 • ernstige problemen waarbij multidisciplinaire en/of institutionele behandeling nodig is van bipolaire stoornis, psychose/schizofrenie, eetstoornis en/of BMI kleiner dan 18, autisme, verslavingsproblematiek, geheugenproblemen/dementie, agressieproblematiek, niet aangeboren hersenletsel
 • ernstige suïcidaliteit
 • verstandelijke beperking, IQ minder dan 80; of van:
 • onvoldoende beheersing van het Nederlandse, Engels of Kroatisch
 • leeftijd jonger dan 18 jaar
 • geen vaste woon- of verblijfplaats
 • geen zorgverzekering
 • het ontbreken van een voldoende klik