Mijn hulp

Therapieën & technieken

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP)
 • Eye movement desentisation and reprocessing (EMDR)
 • Mindfulness based cognitive therapy (MBTC)
 • Mindfulness
 • Oplossingsgericht coachen
 • Emotional freedom techniques (EFT)
 • Voice Dialogue (VD)

Training & coaching

 • Stress vermindering en re-integratie
 • Herkennen en omgaan met interculturele problemen

Online

Onder Therapieën en technieken staan de therapieën waarin ik ben gespecialiseerd. Deze vallen meestal onder de zorgverzekering en worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed mits je een verwijsbrief hebt van je huisarts

Onder Training en coaching staat hulp die meestal niet door je zorgverzekering wordt vergoed. Soms vergoedt je werkgever (een deel van) deze kosten.

E-health is zorg die online wordt gegeven.

Aan het begin van je behandeltraject vertel ik je welke behandeling ik denk dat het beste bij jou en je klachten passen, en wat deze behandelingen inhouden. En ik leg je uit wat de andere mogelijkheden zijn. Ik laat je vervolgens kiezen wat jij zou willen doen, of in ieder geval, waarmee jij zou willen beginnen.

Als je onafhankelijk advies zoekt voor jouw probleem, raadpleeg dan de onafhankelijke website van Kiezen in de ggz

Op deze website worden ook ggz-begrippen uitgelegd zoals psychische aandoening, stoornis, diagnose, DSM-5, enz. En er worden verschillende vormen van zelfhulp beschreven.