Tarievenzoeker hulp

In het volgende beschrijf ik hoe het tarievenoverzicht voor 2023 is gemaakt. Aan de hand van deze beschrijving kun je ook de tarieven voor andere jaren vinden.

Op de site van de NZA kun je de Tarievenzoeker zorgprestatiemodel kiezen en invullen.

Kies achtereenvolgens vervolgens:

 1. Individuele consulten
 2. Toon filters
 3. Setting: Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II
 4. Beroepscategorie: Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3)
 5. Consulttype: Behandeling en/of Diagnose
 6. Financieringsstroom: GGZ
 7. Begindatum: bijvoorbeeld 01-04-2023
 8. Einddatum: bijvoorbeeld 31-12-2023
 9. Prestatiecode: Laat open
 10. Kies zoeken
 11. Optioneel: kies naar Excel exporteren (alleen op PC)

Er verschijnt nu een lijst met alle (zorg)prestatiecodes en tarieven voor de zzp GZ-psycholoog. Om een PDF overzicht te maken:

 1. Open het geëxporteerde Excel bestand.
 2. Klik bewerken, om het te kunnen veranderen.
 3. Bij elke kolom die je niet wilt zien: selecteer de kolom en kies verbergen
 4. Selecteer kolom Behandeling en kies sorteer Az
 5. klik op cel links boven; houdt Shift ingedrukt en klik op laatste gevulde cel rechtsonder (= selekteer blok); houd shift ingedrukt en klik rechts om celeigenschappen te openenen; kies buitenrand en kies binnenrand om lijnen toe te voegen.
 6. Optioneel: selecteer het blok en kies grotere letter; verbreed kolommen om afbreken te voorkomen.
 7. Exporteer als PDF