Financieel

Grondslag

Ik hanteer de tarieven die elk jaar opnieuw door de overheid (NZa) worden vastgesteld…

Zie Tarieven NZa.

De hoogte van het NZa tarief is ca 25% lager als ik als zzp’er werk voor Psycholoogvoormij dan als ik werk voor een ggz-instelling…

Bijvoorbeeld, in 2024 kost een consult van 60 minuten, als ik als zzp’er werk voor Psycholoogvoormij, € 162,46. Als ik voor een instelling werk kost een consult van 60 minuten € 215,70.

De contacttijd kan afwijken van de agendatijd…

Ik factureer volgens het principe planning is realisatie. Dit betekent dat de tijd op de factuur maximaal 15 minuten kan afwijken van de duur van het consult. Bijvoorbeeld, als ik in de agenda 60 minuten plan, dan is de werkelijke behandeltijd 46 – 60 minuten.

Voor sommige diensten werk ik met een offerte…

Voor diensten die niet onder de verzekerde ggz vallen hanteer ik in principe dezelfde tarieven, of anders werk ik met een offerte.


Tarieven

Tarieven 2024…

Om snel een idee te geven, de tarieven voor de meest voorkomende consulten in 2024:

  • Behandeling 45 minuten: € 135.89.
  • Diagnostiek 60 minuten: € 183,44.
  • No-show/niet tijdig afzeggen: € 67,95

Voor een overzicht van de tarieven voor 2024, kijk hier.

Vrijgesteld van BTW…

Voor behandelingen die onder de ggz vallen hoef ik geen BTW te rekenen. Bij overige diensten moet ik 21% BTW in rekening brengen.

Betaling

Je betaalt direct na het consult…

Bij verzekerde zorg is de factuur gericht aan jou en niet aan je verzekeraar omdat ik geen contract heb met je verzekeraar. Als je recht hebt op een vergoeding dan krijg jij die van je verzekeraar als je de factuur inlevert, nadat je eerst mij hebt betaald.

Betaalverzoek…

Ik stuur je voor elk consult een betaalverzoek met de kosten van het consult. Je dient dit direct te betalen.

Factuur

Als je hebt betaald dan krijg je de factuur als bijlage van een email of met een beveiligde zorgmail.

Betalingsvoorwaarden

Mijn Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Hierin is geregeld dat je direct bij elk consult elektronisch betaalt, tenzij we anders afspreken, dat je tot 48 uur van te voren telefonisch of per e-mail kosteloos kunt afzeggen/wijzigen en dat ik kosten in rekening breng voor niet-tijdig afmelden/niet verschijnen (no-show).


Vergoeding

Bij verzekerde zorg heb je recht op een vergoeding…

Als je een verwijsbrief hebt van je huisarts dan valt je behandeling onder de basis zorgverzekering. Dit betekent dat je in de meeste gevallen recht hebt op een vergoeding.

Ik heb geen contract met je zorgverzekering, lees hier waarom. Het gevolg is dat je in bepaalde gevallen een deel zelf moet betalen (je eigen bijdrage). Dit lijkt een nadeel. Het voordeel is dat ik niet gebonden ben aan bepaalde protocollen, waardoor mijn behandeling soms effectiever en korter kan zijn, lees wat een cliënt hierover schrijft.

Als je een eigen bijdrage moet betalen, dan is de hoogte afhankelijk van je verzekering en het type polis. Vraag bij je zorgverzekering na hoe hoog in jouw geval de vergoeding/eigen bijdrage is.

Let op: je eigen bijdrage is niet hetzelfde als je eigen risico. Als je nog een eigen risico hebt openstaan, dan wordt deze van je vergoeding afgetrokken. Vraag bij je verzekering dus ook na of je een openstaand eigen risico hebt.