Tarieven en betaling

Op hoofdlijnen hanteer ik dezelfde tarieven voor verzekerde zorg en onverzekerde zorg (inclusief training/coaching), zie Tarievenoverzicht. Als je in aanmerking wilt komen voor verzekerde zorg heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Ik heb geen contract met je zorgverzekering. Vraag bij je verzekering na welk deel je verzekering vergoedt en houd rekening met je eigen risico. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing nodig en wordt er geen beroep gedaan op je eigen risico. Voor sommige diensten en groepen werk ik met een offerte.

INHOUD

  1. Tarieven
  2. Betaling

1. Tarieven

De hoogte van mijn tarief wordt bepaald door de duur van het consult en het type consult (behandeling of diagnostiek). Daarnaast hanteer ik een no-show tarief bij niet-verschijnen of niet-tijdig afzeggen.

Mijn tarief komt overeen met het (maximum) tarief dat door de overheid (NZa) is vastgesteld. Let op: de NZa stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. Het kan dus zijn dat je tarief lopende de behandeling wijzigt.

Om snel een idee te geven, in 2024 zijn de tarieven voor de meest voorkomende consulten:

  • Laag tarief: Behandeling 45 minuten: € 135.89.
  • Hoog tarief: Diagnostiek 60 minuten: € 183,44.
  • No-show: Niet tijdig afzeggen: € 67,95

Voor een overzicht van de tarieven voor 2024, kijk hier.
Voor een overzicht van de tarieven voor 2023, kijk hier.
Voor een overzicht van de tarieven van alle jaren, zie de Tarievenzoeker NZa.

Ik factureer volgens het principe planning is realisatie. Dit betekent dat de tijd op de factuur maximaal 15 minuten kan afwijken van de duur van het consult.

Waarom een apart behandeltarief en diagnostiektarief?
Ik besteed tijd aan jou als ik je zie (directe tijd) en als ik je niet zie maar wel voor je aan het werk ben (indirecte tijd). De overheid heeft bepaald dat ik alleen de directe tijd op de factuur mag zetten en dat ik de indirecte tijd moet verrekenen in de hoogte van het tarief. Om deze reden zijn er twee tariefniveaus: een hoog tarief voor een consult met meer indirecte tijd (diagnostiektarief) en een laag tarief voor een consult met minder indirecte tijd (behandeltarief).

2. Betaling

Bij verzekerde zorg is de factuur gericht aan jou en niet aan je verzekeraar omdat ik geen contract heb met je verzekeraar. Als je recht hebt op een vergoeding dan krijg jij die van je verzekeraar als je de factuur inlevert, nadat je eerst mij hebt betaald.

Je krijg je de factuur als bijlage van een email. Als je dit liever hebt kan ik je de factuur ook op papier of met een beveiligde zorgmail sturen. Let op: een zorgmail wordt na een bepaalde tijd automatisch en onherroepelijk gewist.

Mijn Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Hierin is geregeld dat je direct bij elk consult elektronisch betaalt, tenzij we anders afspreken, dat je tot 48 uur van te voren telefonisch of per e-mail kosteloos kunt afzeggen/wijzigen en dat ik kosten in rekening breng voor niet-tijdig afmelden/niet verschijnen (no-show).