O meni

Što me pokreće
Rođen sam u Hrvatskoj, au Nizozemsku sam došao nakon rata u bivšoj Jugoslaviji. Moja osobna životna priča pomogla mi je da se razvijem u nekoga tko ima oko za druge. Volim dijeliti svoje stečeno znanje i iskustvo. Naučio sam da u svakoj osobi postoji otpornost i smatram da je osobni izazov riješiti i mobilizirati tu otpornost. Uvijek iznova sam dirnut kada ovo uspije i netko bolje može živjeti život koji se često dugo činio nemogućim. Zato volim svoj posao.

foto vuurtoren Rabac

Moj trening
Kad sam došao u Nizozemsku, prvo sam morao naučiti nizozemski. Zatim sam završila tečaj kliničke psihologije na Sveučilištu u Amsterdamu, nakon čega je uslijedila izobrazba za zdravstvenog psihologa, skraćeno zdravstveni psiholog. Također sam završio tečajeve povezane s terapijama i obukom koju pružam.

Moje iskustvo
Nakon studija radila sam u Stichting Centrum ’45 i stekla iskustvo u liječenju trauma kod ljudi iz različitih kultura. Zatim sam 12 godina radila na specijalističkoj rehabilitaciji i reintegraciji, u multidisciplinarnom timu. Ovdje sam stekao iskustvo sa stresom i drugim problemima vezanim uz posao. Tretman nije bio samo individualan nego i grupni jer grupna interakcija može ubrzati neke procese učenja. Također sam liječio ljude s (neobjašnjivim) fizičkim tegobama; Ove tegobe često prate strah, tuga i neprepoznati simptomi traume.