Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie is een overkoepelend begrip voor verschillende technieken die tot doel hebben om je bewust te maken van lichamelijke signalen welke een reflectie zijn van geestelijke problemen. Zo is een “hoge ademhaling” vaak een teken van stress. Door dit op te merken en je af te vragen wat je op dat moment denkt en doet, kun je vervolgens analyseren welk probleem de stress veroorzaakt en kun je stappen ondernemen om het onderliggende probleem op te lossen.

Er is ook sprake van lichaamsgerichte therapie bij onverklaarde lichamelijke problemen. Er wordt dan onderzocht of er een onderliggend psychisch probleem is dat het fysieke probleem, of de bijbehorende pijn, in stand houdt.

Technieken

Er is geen eenduidige lijst van technieken die wel of niet onder het label lichaamsgerichte therapie vallen. Technieken die zouden kunnen worden gerekend tot de groep van lichaamsgerichte therapie, zijn:

  • Mindfulness
  • Ademhalingstechnieken
  • Massagevormen
  • Ervaringsgerichte interactieve en fysieke oefeningen 
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Familieopstellingen

Alleen Mindfulness en EMDR vallen (deels) in de categorie van evidence-based technieken.

Toepassingsgebieden

Lichaamsgerichte therapie kan helpen bij stress, burn-out, angst, onzekerheid, vermoeidheid en andere lichamelijke klachten12.

Rationale

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij lichaamsgerichte therapie leer je om (beter) te voelen wat je gedachten doen met je lichaam en omgekeerd. Zo kan een geestelijk probleem zich in het lichaam laten zien als een fysieke spanning of blokkade in een orgaan of spier, en omgekeerd.

Bij onverklaarde lichamelijke problemen is het daarom zinvol om te onderzoeken of er misschien een onderliggend psychisch probleem is dat het fysieke probleem in stand houdt. Het vervolgens behandelen van het psychische probleem kan helpen om het lichamelijke probleem, of de bijbehorende pijn, op te lossen of beter hanteerbaar te maken.

Bij lichaamsgerichte psychotherapie leer je verder om je eigen lichaamstaal (beter en sneller) te herkennen en te interpreteren. Waarom dit belangrijk is? Om met moeilijke situaties om te kunnen gaan “liegt je geest zichzelf soms voor”. Het gevolg is dat je bepaalde ingesleten denk- en gedragspatronen als noodzakelijk ervaart en niet kunt wijzigen.

Daar waar je gedachten gevoelig zijn voor misleiding en “leugens”, spreekt je lichaam altijd de waarheid. Als je je lichaamstaal weet te herkennen en te duiden, kun je zelf de “leugens” in je eigen denken ontmaskeren. Met deze kennis kun je vervolgens ingesleten gedragspatronen opnieuw analyseren en bepalen of ze inderdaad noodzakelijk zijn of dat verandering mogelijk en noodzakelijk is om je situatie te verbeteren. Het doel van lichaamsgerichte psychotherapie is dat je leert om dit geheel zelfstandig, zonder mij te kunnen doen zodat je in de toekomst geen psycholoog meer nodig hebt.

Onder de noemer van lichaamsgerichte psychotherapie kunnen een veelheid van behandelingsvormen worden ingezet. Mijn behandelingsvorm bestaat er uit dat ik de bovenbeschreven elementen van lichaamsgerichte psychotherapie combineer en integreer met de andere therapieën waarin ik ben gespecialiseerd (maatwerk). Indien dit meerwaarde heeft kan ik je adviseren om aanvullend bij andere hulpverleners andere behandelingsvormen te volgen zoals sport, massage, creatieve therapie enz.