Meld een probleem als er iets is wat ik kan verbeteren. Meld een klacht als er sprake is van een ernstige fout waarbij je de onderstaande klachtenregeling wilt starten.

Wilt je eerst anoniem en onafhankelijk advies dan kun je terecht bij Het Landelijk Meldpunt Zorg

Klachtenregeling

Ik hecht aan professionaliteit. Dit kan niet voorkomen dat ook ik een fout kan maken. Ik hecht verder aan openheid en eerlijkheid, ook als dit betekent dat ik een fout moet toegeven. Om deze reden geldt voor Psycholoogvoormij de volgende klachtenregeling. Het doel is te zorgen dat als jij een probleem ervaart, dit tijdig en in de juiste omvang bij mij onder de aandacht komt, zodat we er samen een oplossing voor kunnen zoeken. En als we er niet samen uit zouden komen, we ons kunnen laten helpen door een professionele mediator. Zou ook dit niet lukken, dan kun je altijd nog overwegen een weg naar de tuchtrechter te maken. Mijn ervaring is dat deze uiterste weg, nog voor jou als voor mij, plezierig is, dus dat we dit beter kunnen zien te voorkomen.

 1. Deze klachtenregeling is onderdeel van de Algemene voorwaarden.
  De regeling kent 5 logische stappen die in volgorde doorlopen worden.
 2. Stap 1. Indienen klacht
  Als je een klacht hebt dan dien je z.s.m. het klachtenformulier in te sturen. Na ontvangst voeg ik je klacht toe aan je dossier en start de klachtenprocedure.
 3. Stap 2. Afspraak voor overleg
  Ik maak zo spoedig mogelijk een afspraak voor een eerste overleg. Ik vraag je hierbij om je klacht toe te lichten.
 4. Stap3. Analyse van de klacht
  Zonder je aan te zullen vallen vraag ik je om de volgende vragen te beantwoorden; van je antwoorden maak ik een notitie voor opname in je dossier:
  • Op welke feiten baseer je je klacht?
  • Wat is precies je probleem, wat zijn de gevolgen van het probleem?
  • Wat had ik anders moeten doen, wat had je anders gewild?
  • Wat zou je willen dat ik nu zou doen?
 5. Nadat jij je verhaal hebt kunnen doen vraag ik je om mijn kant te mogen toelichten. Ook hiervan maak ik een notitie voor in je dossier.
 6. Nu we beide kanten van de zaak in kaart hebben gebracht, stel ik je voor om samen te bepalen of het probleem nog steeds bestaat. En zo ja, welke opties er kunnen zijn voor een oplossing die voor ons beiden redelijk is. Kunnen we het hierover eens worden, dan kunnen we verder. Zo niet dan dan volgt de volgende stap.
 7. Stap 4. Hulp van een mediator
  Als het niet lukt er samen uit te komen, dan is het tijd om professionele hulp in te schakelen om ons te helpen. Ik denk aan een onafhankelijke professional die in staat is ons te helpen om de problemen die we hebben samen op te lossen. Via mijn beroepsvereniging LVVP kan ik “gratis” een beroep doen op een mediator die is gespecialiseerd in de zorg. Mocht u een andere mediator willen, dan kunnen we dat ook afspreken, maar moeten we wel een regeling treffen over wie de kosten hiervan betaalt. Van het gesprek met de mediator wordt ook een (gezamenlijke) notitie vastgelegd in het dossier.
 8. Stap 5. Gang naar de tuchtrechter
  Heeft mediatie niet het gewenste effect, dan zou je in deze laatste stap je klacht aan de tuchtrechter voor kunnen leggen. Om je te helpen kan ik je een digitale kopie sturen van de notities over de klacht die tijdens de vorige stappen in het dossier zijn vastgelegd.