Aanmelden

INHOUD

 1. Wachttijden
 2. Stel een algemene vraag
 3. Aanmelden voor verzekerde zorg
 4. Aanmelden als de werkgever betaalt
 5. Aanmelden als je zelf betaalt
 6. Melden van een probleem of klacht
 7. Delen van een compliment

1. Wachttijden

Op 1 mei 2023 was de gemiddelde wachttijd over de afgelopen 2 maanden, vanaf het eerste contact:

 • intake: 1 week
 • behandeling: 2 weken.

Zie Kiezen in de ggz voor een overzicht van de wachttijden bij alle zorgverleners en het vinden van een andere zorgverlener.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer je de wachttijd te lang vind, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling: de zorgverzekeraar kan je dan ondersteunen zodat je ergens (in principe) binnen 4 weken vanaf je eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn zogenaamde “maximaal aanvaardbare wachttijden” die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen). Lukt dit niet, overweeg dan om je rechtsbijstandverzekering in te schakelen om de zorgverzekeraar te bewegen een vrijgevestigde psycholoog wel (volledig) te vergoeden.

2. Stel een algemene vraag

Als je contact zoekt met een algemene vraag dan staat het antwoord misschien al op pagina Algemene voorwaarden. Pagina Praktijkgegevens beschrijft nog meer manieren om in contact te komen.

3. Aanmelden voor verzekerde zorg

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen. Geef aan dat je een kennismakingsgesprek wilt en voor wat voor problematiek, voor zover je dit kunt en wilt aangeven. Vermeldt geen privacy-gevoelige informatie, zie Email en privacy.

Ik hanteer geen wachtlijst. Ik streef ernaar je aanmelding binnen drie werkdagen te beantwoorden. Als ik ruimte heb voor het starten van een nieuwe behandeling nodig ik je uit voor een (online) kennismakingsgesprek welke dan binnen een maand plaats vindt. Als ik geen ruimte heb laat ik je dat ook weten. Het is aan te raden bij geen-beschikbaarheid je verzekeraar, Kiezen in de ggz of de LVVP te raadplegen voor het vinden van een andere hulpverlener.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dien je een verwijzing van je huisarts te hebben. Op de verwijsbrief moet tenminste staan:

 • naam en geboortedatum,
 • reden van verwijzing,
 • aard van de verwijzing: generalistische basis-ggz
 • vermoedelijke diagnose.


Bij eerste consult:

Voor de administratie is het nodig dat je bij het eerste gesprek meeneemt:

 • zorgverzekeringspas
 • geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID- bewijs, paspoort)
 • verwijsbrief

Als je huisarts de verwijsbrief al aan mij heeft gestuurd, en je hebt daar een bericht van ontvangen, dan hoef je deze niet zelf mee te nemen. Anders dien je ook de verwijsbrief mee te nemen. Zonder verwijsbrief kan ik je ook helpen, maar dan komt je niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering.

Neem voor je eerste afspraak kennis van de Algemene voorwaarden, dat spaart tijd van het eerste consult. Deze voorwaarden gelden vanaf het eerste consult. Zie mijn werkwijze.

4. Aanmelden als je werkgever betaalt

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen. Geef aan dat je een kennismakingsgesprek wilt voor door je werkgever (deels) bekostigde zorg, en waarvoor, voor zover je dit kunt en wilt aangeven. Vermeldt geen privacy-gevoelige informatie, zie Email en privacy.

Als ik ruimte heb, nodig ik je uit voor een gesprek welke dan binnen een maand plaats vindt, eventueel online. Als ik geen ruimte heb laat ik je dat ook weten en doe ik eventueel een suggestie voor een doorverwijzing.

Als je werkgever de zorg betaalt dan kan ik een contract met hem sluiten waarbij hij de factuur krijgt en jij deze dus niet zelf hoeft voor te schieten. Je werkgever of bedrijfsarts kan je hiervoor aanmelden door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen. Ik doe hem daarna een voorstel voor een (online) overleg om een concept contract op te stellen op basis waarvan ik een offerte kan maken. Nadat het contract door de werkgever is getekend, nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek. Als je na dit gesprek besluit met mij in zee te willen gaan dan kunnen we samen een eerste consult plannen.

Neem voor je eerste afspraak kennis van de Algemene voorwaarden, dat spaart tijd van het eerste consult. Deze voorwaarden gelden vanaf het eerste consult. Zie mijn werkwijze.

5. Aanmelden als je zelf betaalt

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen. Geef aan dat je een kennismakingsgesprek wilt voor onverzekerde zorg en waarvoor, voor zover je dit kunt en wilt aangeven. Vermeldt geen privacy-gevoelige informatie, zie Email en privacy.

Als ik ruimte heb, nodig ik je uit voor een gesprek welke dan binnen een maand plaats vindt, eventueel online. Als ik geen ruimte heb laat ik je dat ook weten en doe ik een suggestie voor een doorverwijzing.

Neem voor je eerste afspraak kennis van de Algemene voorwaarden, dat spaart tijd van het eerste consult. Deze voorwaarden gelden vanaf het eerste consult. Zie mijn werkwijze voor meer informatie.

6. Melden van een probleem of klacht

Als je een klacht hebt over mij of de behandeling, vul dan het klachtformulier in of stuur een email. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op.

7. Delen van een compliment

Ik stel het op prijs als je een “compliment” wilt delen.

Call Now Button