Tarieven en vergoeding

Op hoofdlijnen hanteer ik dezelfde tarieven voor verzekerde zorg en onverzekerde zorg (inclusief training/coaching), zie Tarievenoverzicht. Als je in aanmerking wilt komen voor verzekerde zorg heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Ik heb geen contract met je zorgverzekering. Vraag bij je verzekering na welk deel je verzekering vergoedt en houd rekening met je eigen risico. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing nodig en wordt er geen beroep gedaan op je eigen risico. Voor sommige diensten en groepen werk ik met een offerte.

INHOUD

  1. Verzekerde zorg
  2. Onverzekerde zorg
  3. Tarieven
  4. Betaling

1. Verzekerde zorg

In de samenvatting verzekerde zorg is beschreven wat onder verzekerde zorg valt en hoe je hier toegang toe krijgt. In Vergoeding verzekerde zorg is aangegeven hoe je kunt bepalen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Mijn overwegingen om geen contracten met zorgverleners te sluiten heb ik hier beschreven. Het tarief dat ik reken voor verzekerde zorg staat in paragraaf Tarievenoverzicht.

2. Onverzekerde zorg

In de samenvatting onverzekerde zorg is beschreven wanneer er sprake is van onverzekerde zorg en dat de kosten hiervan niet ten laste gaan van je eigen risico. Voor onverzekerde zorg heb je geen verwijzing nodig. Soms vergoedt je aanvullende verzekering dit (gedeeltelijk). Kijk dit vooraf na, je kunt de nota dan zelf indienen. Het tarief is gelijk aan het tarief voor verzekerde zorg, zie paragraaf Tarieven.

3. Tarieven

In dit tarievenoverzicht zijn voor 2023 de tarieven opgenomen. Er zijn twee typen consult: behandeling en diagnostiek. De tarieven zijn afhankelijk van de contactduur: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. Bijvoorbeeld: een behandeling van 45 minuten kost 128 euro. Een diagnostiekconsult is duurder omdat diagnostiek meer indirecte tijd vereist dan een behandeling.

Zie Tarievenzoeker hulp voor het vinden van tarieven en prestatiecodes voor andere jaren. Ik factureer volgens het principe planning is realisatie. Dit betekent dat de tijd op de factuur maximaal 15 minuten kan afwijken van de duur van het consult. Indirecte tijd staat niet op de factuur maar is inbegrepen in de hoogte van het tarief.

Wanneer welk type tarief?

Bij een intake met verwijsbrief (verzekerde zorg) reken ik het diagnostiektarief; na de intake reken ik het behandeltarief. Soms is er tijdens het behandeltraject diagnostiek nodig, omdat de diagnose door je ontwikkeling kan veranderen. Ook dan reken ik het diagnostiek tarief. Dit bespreek ik vooraf met je. Houd er rekening mee dat als uit diagnostiek blijkt dat je geen verzekerde stoornis (meer) hebt, je verzekering wel (een deel van) de diagnostiek maar niet van de navolgende behandeling vergoedt.

Bij een intake zonder verwijsbrief (onverzekerde zorg) reken ik het diagnostiektarief alleen bij complexe gevallen. Anders reken ik voor zowel de intake als de behandeling hetzelfde tarief, het behandeltarief. Ik bespreek dit met je bij het eerste consult.

4. Betaling

Bij verzekerde zorg is de factuur gericht aan jou en niet aan je verzekeraar omdat ik geen contract heb met je verzekeraar. Als je recht hebt op een vergoeding dan krijg jij die van je verzekeraar als je de factuur inlevert, nadat je eerst mij hebt betaald.

Je krijg je de factuur als bijlage van een email. Als je dit liever hebt kan ik je de factuur ook op papier of met een beveiligde zorgmail sturen. Let op: een zorgmail wordt na een bepaalde tijd automatisch en onherroepelijk gewist.

Mijn Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Hierin is geregeld dat je direct bij elk consult elektronisch betaalt, tenzij we anders afspreken, dat je tot 48 uur van te voren telefonisch of per e-mail kosteloos kunt afzeggen/wijzigen en dat ik kosten in rekening breng voor niet-tijdig afmelden/niet verschijnen (no-show).

Privacy
In de toelichting zorgfactuur is beschreven welke gegevens ik bij verzekerde zorg verplicht op de factuur zet. Ik hecht aan je privacy en vermeld op de factuur daarom alleen noodzakelijke gegevens. Bij onverzekerde zorg is de factuur beknopter.

Bij verzekerde zorg staat op de factuur van elk behandelconsult één gegeven dat iets zegt over de inhoud van de behandeling, het zorgvraagtype. Wil je liever niet dat je verzekering deze informatie krijgt, dan kun je bij de intake een privacy verklaring invullen en aan mij geven. Ik hoef het zorgvraagtype dan niet op de factuur te vermelden en zal dat dan ook niet doen.